Reguli oficiale pentru desfășurarea unei campanii cu furnizarea de carduri elastice

SECTIUNEA 1.

ORGANIZATORUL JOCULUI ȘI REGULILE OFICIALE ALE ​​CAMPANIEI DE PUBLICITATE

Beneficiarul și organizatorul Jocului este „Ice Vipe Distribution” OOD („Organizatorul jocului”). Participanții la Joc sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulilor oficiale ale Jocului, prezentate mai jos (denumite aici „Reguli oficiale”). Regulile oficiale vor fi anunțate public și vor fi disponibile pe toată durata Jocului la adresa de internet www.icevape.eu

Organizatorul Jocului își rezervă dreptul de a face completări sau modificări în Regulamentul Oficial, iar modificările intră în vigoare numai după publicarea prealabilă ale acestora la adresa de Internet www.icevape.eu

SECȚIUNEA 2.

TERITORIUL JOCULUI

Campania va fi organizată și desfășurată în toate locurile, unde participăm la diverse evenimente, organizate pe teritoriul Republicii Bulgaria și suntem special marcați prin materiale publicitare, referitoare la Campanie.

SECȚIUNEA 3. DURATA JOCULUI

În perioada 01.06.2021 până în 15.09.2021 inclusiv sau până la epuizarea numărului specificat de carduri scratch - răzuibile. Organizatorul nu va fi responsabil pentru acordarea de premii după expirarea perioadei promoționale sau epuizarea numărului anunțat de premii și/sau carduri scratch răzuibile. Organizatorul jocului nu are obligația de a întreține corespondență în legătură cu orice revendicări pentru premii, solicitate după data de încheiere a promoției sau după epuizarea cantităților promoționale.

SECȚIUNEA 4.

MECANISMUL JOCULUI

Cei care doresc să participe la joc trebuie să îndeplinească mecanismul specificat: Mecanism: să achiziționeze produs/e ale mărcii „ICE”. Aceasta achiziție dă clientului dreptul de a extrage un card scratch răzuibil. În cazul unui card răzuibil câștigător, participantul trebuie să-l furnizeze la locul desemnat, împreună cu bonul fiscal, prin care adeverește achiziția. Un client poate participa la joc nelimitat, fiecare participare ulterioară fiind legată de un alt bon fiscal, nemarcat, respectiv de încă o achiziție de produs/e ICE.

SECȚIUNEA 5.

PROCEDURA DE INVOCARE, VALIDARE ȘI PRIMIRE A PREMIILOR

Este considerat valabil orice card scratch răzuibil câștigător, primit la achiziționarea unui produs/e de marca ICE, prezentat împreună cu bonul fiscal, care corespunde cerințelor, menționate în Secțiunea 4 și conține datele și informațiile solicitate conform Secțiunii 4. Toate premiile vor fi distribuite la punctul de vânzare respectiv, unde s-a realizat achiziția, doar clienților, care prezintă împreună cu bonul fiscal și cardul răzuibil câștigător. Organizatorul Jocului nu este responsabil în situațiile, în care un participant câștigător a prezentat o chitanță nevalidă. Nu sunt admisibile acțiunile, prin care în mod fraudulos se influențează rezultatele jocului și toate acțiunile efectuate cu scopul de a înșela organizatorii jocului. La constatarea unor astfel de acțiuni, participantul își pierde dreptul de a primi orice premiu câștigat de el sau cu ajutorul lui.

SECȚIUNEA 6.

DESCRIEREA PREMIILOR

Premiile acordate de Joc sunt următoarele:

1 Ice Vаpe cu o aromă la alegere

SECȚIUNEA 7.

RESPONSABILITATE

După termenul limită de desfășurare a Jocului toate cardurile răzuibile câștigătoare se declară nevalide. Organizatorul Jocului nu este obligat să mențină nicio corespondență cu privire la revendicările necâștigătoare, apărute după distribuirea efectivă a premiilor. El nu este responsabil de calitatea premiilor.

SECȚIUNEA 8.

DREPTUL DE PARTICIPARE

Jocul este deschis participării tuturor persoanelor fizice care au implicit vârsta de 18 ani, cu excepția persoanelor afiliate la ORGANIZATOR.

SECȚIUNEA 9:

ABSENȚĂ ALTERNATIVELOR DE PLATĂ ÎN NUMERAR

Nu se admite schimbul premiilor cu echivalentul lor în numerar.

SECȚIUNEA 10:

ÎNCETAREA JOCULUI

Organizatorul are dreptul irevocabil de a rezilia Jocul în orice moment, cu condiția să anunțe acest lucru în conformitate cu prevederile de la Secțiunea 1, în caz de constatare unui abuz material sau unor încălcări ale Regulilor sau în caz de forță majoră. În aceste cazuri Organizatorul nu datorează participanților nicio compensație.

SECȚIUNEA 11:

LITIGII

Orice litigiu potențial, apărut între Organizatorul Jocului și participanții la acesta va fi soluționat de comun acord; în cazul imposibilității de a ajunge la o astfel de înțelegere, litigiul va fi adresat spre soluționare instanțelor competente din Bulgaria.

SECȚIUNEA 12.

REGULI OFICIALE

Regulile oficiale vor fi disponibile la adresa de Internet pe durata Jocului. Prin participarea la acest Joc, participanții își dau acordul să se angajeze să respecte prezentele Reguli oficiale și termenii și condițiile acestora.