Званична правила за вођење кампање са давањем стреч картица (stretch card)

ОДЕЉАК 1.

ОРГАНИЗАТОР ИГРЕ И ЗВАНИЧНА ПРАВИЛА РЕКЛАМНЕ КАМПАЊЕ

Наручилац и организатор Игре је „ICE VAPE DISTRIBUTION“ LTD (Организатор игре). Учесници у игри су дужни да се придржавају одредби и услова званичних правила игре која су наведена у наставку (која се овде називају „званична правила“). Званична правила ће бити јавно објављена и биће доступна све време трајања игре на интернет адреси www.icevape.eu.

Организатор Игре задржава право да допуни или измени Званична правила, а измене ступају на снагу тек након претходног објављивања на Интернет адреси www.icevape.eu.

ОДЕЉАК 2.

ТЕРИТОРИЈА ИГРЕ

Кампања се организује и спроводи на свим локацијама на којима присуствујемо организованим догађајима на територији Републике Бугарске и посебно смо обележени рекламним материјалима у вези са Кампањом.

ОДЕЉАК 3. КОНТИНУИТЕТ ИГРЕ

Од 01.06.2021 до 15.09.2021 закључно или док се не потроши наведени број stretch card. Промотер неће бити одговоран за обезбеђивање награда по истеку промотивног периода или исцрпљености најављеног броја награда и/или stretch card. Промотер игре нема обавезу да се дописује у вези са било каквим захтевима за награде након датума завршетка промоције или након што су промотивне количине исцрпљене.

ОДЕЉАК 4.

МЕХАНИЗАМ ИГРЕ

Они који желе да учествују у игри треба да попуне наведени механизам: Механизам: да купе производ/е бренда „ ICE“. Након ове куповине купац добија право да извуче stretch card. У случају победничке картице, сваки учесник обезбеђује stretch card и рачун којим се потврђује куповина на назначеном месту. Један купац може учествовати на неодређено време, при чему је свако наредно учешће везано за нову, неозначену потврду о куповини ICE производа.

ОДЕЉАК 5.

ПОСТУПАК ПРЕНОШЕЊА, ВАЛИДАЦИЈЕ И ДОБИЈАЊА НАГРАДА

Свака победничка stretch card добијена куповином производа бренда ICE, са рачуном који је у складу са захтевима из Одељка 4, и са потребним информацијама у складу са Одељком 4, сматра се валидном. Све награде ће бити додељене на лицу места у одговарајућој продавници где је извршена куповина, само купцима који уз рачун покажу добитну stretch card. Организатор Игре не сноси одговорност под условом да је победнички учесник доставио неважећу потврду. Радње које на превару утичу на резултате игре и све радње спроведене у циљу обмане организатора игре нису дозвољене. По успостављању оваквих радњи, учесник се лишава права да добије било коју награду коју освоји сам или уз његову помоћ.

ОДЕЉАК 6.

ОПИС НАГРАДА

Награде у Игри су следеће:

Jедан броj Ice Vape са укусом по вашем избору

ОДЕЉАК 7.

ОДГОВОРНОСТ

Све победне stretch card након одређеног рока за игру сматрају се неважећим. Промотер Игре није у обавези да одржава било какву преписку у вези са непобедничким потраживањима која настану након стварне поделе награда. Он не сноси одговорност за квалитет награда.

ОДЕЉАК 8.

ПРАВО УЧЕШЋА

У игри могу да учествују сва физичка лица која имају навршених 18 година, као и лица коja нису повезани са ОРГАНИЗАТОРОМ.

ОДЕЉАК 9:

ОДСУСТВО ГОТОВИНСКИХ АЛТЕРНАТИВА

Награде се не могу заменити за њихове готовинске еквиваленте.

ОДЕЉАК 10:

ПРЕСТАНАК ИГРЕ

Организатор има неопозиво право да прекине Игру у било ком тренутку, најављујући то у складу са Одељком 1, у случају материјалне злоупотребе, кршења Правила или више силе. У овим случајевима учесницима се не дугује накнада.

ОДЕЉАК 11:

ПАРНИЦА

Евентуални правни спор између Организатора игре и учесника у истој решаваће се споразумно, а у случају немогућности доношења таквог спора, спор ће решавати надлежни судови у Бугарској.

ОДЈЕЉАК 12.

ЗВАНИЧНА ПРАВИЛА

Званична правила ће бити доступна на интернет адреси за време трајања игре. Учешћем у овој игри, учесници су сагласни да их обавезују ова званична правила и да се придржавају њихових услова.